logo
logo
logo
logo


Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR, finansowy postęp we wdrażaniu LSR.


Ruszamy z konsultacjami nowej LSR!...
Opublikowano: 25 maja 2023

W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD. Zapraszamy do zapoznania się z zał...

Fiszka projektowa: zgłaszanie własnych projek...
Opublikowano: 5 stycznia 2023

Szanowni Państwo!   W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do...

Ankieta nr 2 – pomóż zdiagnozować potencjał,...
Opublikowano: 22 grudnia 2022

BADANIE ANKIETOWE nr 2 NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 -  formułowanie założeń Stowarzyszenie „Przyjaz...

Prezentacje ze spotkań dot. współtworzenia st...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Prezentacje do pobrania:...

Odbyły się spotkania konsultacyjne dot. nowej...
Opublikowano: 21 listopada 2022

W dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w każdej z gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Prz...

ZAPROSZENIE NA TRANSMISJĘ ONLINE ZE SPOTKANIA...
Opublikowano: 14 listopada 2022

Osoby, które nie mogą osobiście uczestnicz...

Ankieta – pomóż zdiagnozować potencjał, zasob...
Opublikowano: 14 listopada 2022

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY Lokalna Grupa Działania (LGD)...

Spotkania dot. współtworzenia Strategii Rozwo...
Opublikowano: 2 listopada 2022

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Serdecznie zapraszamy wsz...

TERMINY SPOTKAŃ dot. LSR 2023-2027...
Opublikowano: 23 sierpnia 2022

UWAGA! Terminy spotkań uległy zmianie! O nowych terminach spotkań poinformujemy niezwłocznie....
Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content