logo
logo
logo
logo

Regulaminy

Rada

Regulamin Rady obowiązujący od 21.07.2023 r. (aktualna wersja)

Archiwalne wersje:

Regulamin Rady obowiązujący od 09.04.2018 r. do 21.07.2023

Regulamin Rady obowiązujący od 06.09.2017 r. do 09.04.2018

Regulamin Rady obowiązujący od 22.02.2017 r. do 06.09.2017

Regulamin Rady obowiązujący od 08.06.2016 do 22.02.2017

Regulamin Rady obowiązujący od 21.12.2015 do 08.06.2016

Zarząd

Regulamin Zarządu obowiązujący od 21.07.2023 (aktualna wersja)

Archiwalne wersje:

Regulamin Zarządu obowiązujący od 21.01.2019 do 21.07.2023

Regulamin Zarządu obowiązujący od 18.11.2015 do 20.01.2019

Komisja rewizyjna

Regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązujący od 21.07.2023 (aktualna wersja)

Archiwalne wersje:

Regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązujący od 18.11.2015 do 21.07.2023

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Regulamin Walnego Zebrania – obowiązujący od 21.07.2023 (aktualna wersja)

Archiwalne wersje:

Regulamin Walnego Zebrania – obowiązujący od 21.01.2019 do 21.07.2023 r.

Regulamin Walnego Zebrania – obowiązujący od 18.11.2015 do 20.01.2019r.

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content