logo
logo
logo
logo

Szkolenia

PLAN SZKOLEŃ-do pobrania (aktualny)

2020

W dniu 18.05.2020 oraz 19.05.2020  roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

18.05.2020

19.05.2020

W dniu 29.04.2020 o godzinie 12:00 na Sali obrad w Gminie Raba Wyżna  45b , odbyło się szkolenie z zakresu: Przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rady, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 30.01.2020 o godzinie 12:00 Urzędzie Gminy Raba Wyżna , odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rady, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

2019

W dniu 14.10.2019 roku o godz. 12:00 w Biurze LGD odbyło się szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i członkowie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.

W dniu 13.05.2019 o godzinie 11:00w biurze Stowarzyszenia , odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rady, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu  14.03.2019 roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 11.03.2019 roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 21.01.2019 roku w Biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

2018

W dniu 27.09.2018 roku o godz. 12:00 w Biurze LGD odbyło się szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i członkowie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.

W dniu 23.07.2018 roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

W dniu 15.06.2018 roku w Biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

W dniu 23.03.2018 roku w Biurze Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

W dniu 09.02.2018 o godzinie 9:00 w biurze Stowarzyszenia , odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

2017

W dniu 21.12.2017 o godzinie 12:00, w sali Urzędu Gminy Raba Wyżna, odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad, oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 20.12.2017  roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 24.05.2017 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady. Głównym tematem szkolenia było podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

W dniu 13.04.2017  roku w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

W dniu 16.03.2017 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady. Głównym tematem szkolenia było podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

2016

Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.

W dniu 12.12.2016  roku w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.

W dniu 05.12.2016  roku w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność.

W dniu 10.11.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania członków Rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalna Społeczność. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.

Szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR

W dniu 07.11.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zasad monitoringu i ewaluacji LGD i LSR. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy oraz Rada Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji dla Rady i pracowników Stowarzyszenia

W dniu 17.10.2016 roku w Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się szkolenie z zakresu zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie Rady.
Szkolenie z zakresu procedur oceny…

W dniu 30.09.2016 o godzinie 16:30, w sali Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, odbyło się szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Lokalną Społeczność. Adresatami szkolenia byli członkowie rad i pracownicy biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, oraz Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Archiwum:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content