logo
logo
logo
logo

Rekrutacja uczestników

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego w Piekielniku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu LGD pod adresem:

Rokiciny Podhalańskie 14 A, 34-721 Raba Wyżna

od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:

-FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna w oparciu o wymogi zawarte w Regulaminie Regkrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

  • w biurze projektu – Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna
  • na stronie internetowej LGD : http://przyjaznadolinaraby.info/ w zakładce: Placówka Wsparcia Dziennego

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie

od 18.07.2022 do 08.08.2022

I cykl 18-24.07.2022

II cykl 25-31.07.2022

oraz III cykl 1-8.08.2022

w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lgd.rokiciny@interia.pl

Od 09.08.2022 dokumenty będą przyjmowane w sposób ciągły w miarę dostępności miejsc w placówce.

Biuro projektu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia uczestników to Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna czynne:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH : 8:00 – 14:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content