logo
logo
logo
logo

Kontakt

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:
Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Adres:
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku,
Piekielnik 202, 34-472 Piekielnik
Tel. (+48) 515 442 763
E-mail: pwdhoryzont@gmail.com

 

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Rokiciny Podhalańskie 14a

34-721 Raba Wyżna

Tel.(18) 26 78 648/ (+48)500 475 840

e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl

 

TELEFONICZNY PUNKT INFORORMACYJNY:

(+48) 515 442 763  od poniedziałku do piątku w godzinach od 12- 20

 

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content