logo
logo
logo
logo

Księga wizualizacji

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają pomoc (podpiszą umowę i otrzymają dotację) obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 od 1 stycznia 2021 r. – Księga wizualizacji i logotypy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020″.

W sytuacji, kiedy beneficjent nie dysponuje stroną internetową, a jedynie kontem na portalu społecznościowym:

– narzędzia marketingowe w formie mediów społecznościowych czy kanałów filmowych mają określone wymagania oraz ograniczenia techniczne np. co do ilości znaków, układu treści na stronach, możliwości dodawania elementów, a w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zasady stosowania znaków i sloganów nie obejmują przykładów ich stosowania w mediach społecznościowych, proponuje się przyjęcie następujących założeń: 1) fanpage na Facebooku dedykowany danej operacji powinien zawierać stałą i niezmienną informację o współfinansowaniu w widocznym miejscu, np. jako plansza zawierająca logotypy i slogany. Wówczas nie ma konieczności każdorazowego ologowywania postów, zdjęć czy filmików zamieszczanych na tym fanpage’u. Przez analogię należy ologowywać konta dedykowane wyłącznie tej operacji w innych mediach społecznościowych. Serwisy społecznościowe umożliwiają umieszczenie zdjęcia profilowego, większego i podłużnego zdjęcia w tle oraz krótkiego opisu. Proponuje umieszczenie obowiązkowego zestawu logotypów i sloganu (jak na materiałach promocyjnych bez treści merytorycznych) na zdjęciu w tle, a dłuższej informacji nt. realizowanej operacji – w miejscu umożliwiającym wprowadzenie tekstu, opisu profilu. Podobnie jak w przypadku plakatów, jeżeli pełne brzmienie celu, czy nazwy operacji jest bardzo długie, możliwe jest skrócenie ich treści tak, aby zachować merytoryczny sens celu/nazwy operacji. *

Wskazówki odnośnie odpowiedniego oznakowania filmów,programów zwłaszcza tych umieszczanych na serwisie YOUTUBE. 

„W przypadku prowadzenia działań informacyjnych w Internecie (filmy, programy, itd.), które zawierają informacje merytoryczne, każde takie działanie należy oznakować w formie np. tablicy/ kadru zamieszczonego na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy. Obowiązkowe do zamieszczenia są następujące elementy:

 • znak (symbol) Unii Europejskiej,
 • logo PROW 2014-2020,
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez…,
 • odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • informacja o współfinansowaniu materiału ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach (np. schematu I, schematu II) Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa, gminy lub godło państwowe). W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

YouTube – z uwagi na ograniczenia dot. możliwości zamieszczenia grafiki (logotypów) w opisie pod filmem oraz brak możliwości zamieszczenia logo na początku ze względu na vlogowy charakter publikowanych filmów na YouTube, proponuje się:

 • zamieszczenie ologowania na końcu filmu (początku lub w środku) zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (jeśli nagranie filmu zostało sfinansowane w ramach projektu), lub
 • zamieszczenie w opisie filmu sloganów oraz linków do stron zawierających pełne ologowanie informacji o projekcie: np. strony operacji, strony KSOW, strony beneficjenta (jeśli produkcja filmu nie była sfinansowana w ramach danej operacji a film pochodzi z innego źródła i jest wykorzystywany w ramach PROW 2014-2020 jako wzmocnienie przekazu kampanii).”

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, każdy beneficjent zobowiązany jest minimum do zamieszczenia informacji o uzyskanym wsparciu (informacja o współfinansowaniu operacji wraz z „paskiem logotypów”):

 • na swojej stronie internetowej (musi zajmować min. 25% widocznego ekranu) oraz
 • umieszczenia w swojej siedzibie w widocznym miejscu plakatu format min. A3.

Ponadto w przypadku operacji, w ramach których tworzone są różnorodne materiały informacyjno-promocyjne, wszystkie one muszą zawierać odniesienie do współfinansowania operacji ze środków PROW 2014-2020. Dla przypomnienia zamieszczam link do strony internetowej, na której umieszczona jest Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która szczegółowo opisuje wszystkie wymogi odnośnie promocji Programu – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zgodnie z postanowieniami umów na realizację operacji, niewywiązywanie się z realizacji obowiązku informacyjno-promocyjnego Programu, może skutkować nałożeniem korekty finansowej na beneficjenta.

W razie wątpliwości w tym względzie, proszę o kontakt z osobami z ramienia Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego z naszego zespołu.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Pobierz pliki:

Informujemy, iż nie ma obowiązku dodawania logo LGD ale zachęcamy do umieszczenia również naszego logo- do pobrania poniżej.

Przykład bilbordu, plakatu, tablicy informacyjnej z logo LGD- do pobrania tutaj. UWAGA- nie dotyczy projektów grantowych! tablica-plakat .*doc tablica-plakat .*pdf

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content