logo
logo
logo
logo

Zestawienie rzeczowo-finansowe

  1. Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013): 7 200 000 PLN
  2. Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013): 144 000 PLN
  3. Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): 1 260 000 PLN
  4. Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): 405 000 PLN

RAZEM: 9 009 000 PLN

 

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content