logo
logo
logo
logo

Członkostwo w LGD

::: Deklaracja osoba fizyczna 2023 format doc
::: Deklaracja osoba prawna 2023 format doc

::: Oświdczenie o zameldowaniu

UWAGI

W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej sektor społeczny- mieszkaniec, konieczne jest dołączenie rekomendacji że dana osoba udziela się aktywnie w życiu społecznym i lokalnym oraz oświadczenie o zameldowaniu na terenie działania LGD.

W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej  przez osobę prawną ( NGO), konieczne jest dołączenie uchwały w sprawie przyłączenia do LGD. Przykładowa uchwała do pobrania  tutaj: : wzór uchwały

W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą konieczne jest dołączenie ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub ksero odpisu z KRSu.

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content