logo
logo
logo
logo

SPOTKANIA KONSULTACYJNO- SZKOLENIOWE Z MIESZKAŃCAMI
Opublikowano: 16 maja 2024

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

Program: Rola i cele Lokalnej Grupy Działania: omówienie roli LGD w lokalnym rozwoju społeczności, przegląd dostępnych funduszy europejskich, omówienie procesu ubiegania się o środki finansowe, sposoby promocji projektów i ich rezultatów, metody monitorowania postępów i osiągnięć projektowych, podsumowanie głównych wniosków i omówienie harmonogramu naborów, wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów, otwarta dyskusja i możliwość zadawania pytań

Terminy spotkań:

DATA GODZ. MIEJSCE SPOTKANIA
20.05.2024 g.10:00

g 11:00

Budynek Wielofunkcyjny w Sieniawie-I piętro

34-723 Sieniawa 8B

21.05.2024 g.10.00

g.11:00

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Sala Obrad

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

22.05.2024 g.10.00

g.11:00

Dom Ludowy

34-483 Lipnica Wielka 521,

23.05.2024 g.10.00

g.11:00

Urząd Gminy Jabłonka-Sala Obrad

34-480 Jabłonka, 3 Maja 1,

24.05.2024 g.10.00

g.11:00

Urząd Gminy Spytkowice-Sala Obrad

34-745 Spytkowice 26

Plakat na temat spotkań

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

SPOTKANIA KONSULTACYJNO- SZKOL...
Opublikowano: 16 maja 2024

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w pos...

Konsultacje społeczne –...
Opublikowano: 14 lutego 2024

Szanowni Państwo,Mając na uwadze zapisy § 3 ust. 9-11 i 14 oraz § 12 Umowy o warunkach i sposobie...

Umowa ramowa na realizację Lok...
Opublikowano: 12 stycznia 2024

W czwartek 11.01.2024r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie podpisaliśmy umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii R...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego...
Opublikowano: 21 grudnia 2023

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia...
Skip to content