logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Opublikowano: 7 listopada 2023

Członkowie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Rady, zapraszają członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 15.11.2023 r. /środa/ o godz. 09:00

Proponowany program Posiedzenia Rady
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
4. Podział członków Rady na dwa zespoły.
5. Aktualizacja rejestru interesów członków Rady.
6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 2/2023.
7. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2023.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023.
9. Ustalenie wysokości premii.
10. Sporządzenie list operacji.
11. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
12. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 3/2023.
13. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2023.
14. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2023.
15. Ustalenie wysokości premii.
16. Sporządzenie list operacji.
17. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie posiedzenia.


Członkowie Rady
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

SPOTKANIA KONSULTACYJNO- SZKOL...
Opublikowano: 16 maja 2024

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na spotkania konsultacyjno- szkoleniowe z mieszkańcami w pos...

Konsultacje społeczne –...
Opublikowano: 14 lutego 2024

Szanowni Państwo,Mając na uwadze zapisy § 3 ust. 9-11 i 14 oraz § 12 Umowy o warunkach i sposobie...

Umowa ramowa na realizację Lok...
Opublikowano: 12 stycznia 2024

W czwartek 11.01.2024r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie podpisaliśmy umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii R...

Wesołych Świąt i Szczęśliwego...
Opublikowano: 21 grudnia 2023

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia...
Skip to content